„Rozmowy o Wzmocnieniu Współpracy Ekonomicznej Sprawozdanie Finansowe za 2022 r. i Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości Polsko-Luksemburskie oraz Budżet na 2023 rok, Ostrzegania przed E-mailami Podszywającymi się pod Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową, Złożenie PIT-2 i Otrzymanie Wyż

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: gov.pl/web/finanse/wiadomosci

„Rozmowy o Wzmocnieniu Współpracy Ekonomicznej Sprawozdanie Finansowe za 2022 r. i Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości Polsko-Luksemburskie oraz Budżet na 2023 rok, Ostrzegania przed E-mailami Podszywającymi się pod Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową, Złożenie PIT-2 i Otrzymanie Wyż

Dodaj komentarz