Mieszkańcom Człuchowa grozi znaczna obniżka kosztów ogrzewania

Mieszkańcom Człuchowa grozi znaczna obniżka kosztów ogrzewania

Mieszkańcy Człuchowa, korzystający z miejskiej instalacji grzewczej, mogą oczekiwać znacznej obniżki kosztów ogrzewania w nadchodzącym sezonie. Przedsiębiorstwo Komunalne złożyło wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o zmianę stawek dostawy ciepła, proponując obniżkę o około 35 procent.
Stawki taryfowe dla odbiorców nie są jeszcze znane, ale można spodziewać się, że będą one o jedną trzecią niższe w porównaniu z ubiegłym rokiem. Obniżka cen ogrzewania wynika z korzystnych kontraktów i zmniejszenia kosztów paliwowych, które są używane do ogrzewania mieszkań w Człuchowie, głównie węgla i gazu.
Przedsiębiorstwo Komunalne już podpisało umowę na dostawę 8 tysięcy ton węgla na sezon jesienno-zimowy, co powinno zaspokoić potrzeby Zakładu Energetyki Cieplnej. Trwają również negocjacje w sprawie umowy na dostawę gazu. Według wyliczeń PK, koszt dostawy ciepła spadnie o około 35 procent w porównaniu z poprzednim sezonem.
Warto zaznaczyć, że ostateczną decyzję w sprawie stawek podejmie Urząd Regulacji Energetyki. Proponowana obniżka o 35 procent nie oznacza dokładnie takiego samego obniżenia dla indywidualnych odbiorców. Jednak można się spodziewać, że po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez URE, ceny dla mieszkańców Człuchowa będą niższe o około jedną trzecią. Stawki taryfowe powinny zostać ogłoszone przed rozpoczęciem sezonu grzewczego.