Rada Powiatu Malborskiego nie działa w okrojonym składzie

Rada Powiatu Malborskiego nie działa w okrojonym składzie

Rada Powiatu Malborskiego obecnie składa się z 18 osób. Po śmierci Przemysława Wądołowskiego, mandat w okręgu nr 1 pozostał nieobsadzony. Okręg ten obejmuje część Malborka, a reprezentuje go 7 spośród 19 radnych. Komisarz wyborczy w Gdańsku II wydał postanowienie informujące, że wolny mandat obejmie Andrzej Małyj, kandydat z listy nr 12 – KWW Porozumienie Społeczno – Samorządowe. Andrzej Małyj uzyskał największą liczbę głosów w wyborach przeprowadzonych 21 października 2018 r. i nie utracił prawa wybieralności ani nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu.

Andrzej Małyj to przedsiębiorca zaangażowany również w działalność dobroczynną. To nie jest jego pierwsze zasiadanie w samorządzie. Był radnym powiatowym w trzeciej kadencji (2006-2010) oraz w czwartej kadencji (2010-2014), również z ramienia Porozumienia Społeczno-Samorządowego. Nowy radny złoży ślubowanie na najbliższej sesji Rady Powiatu. Jego mandat będzie trwał tylko kilka miesięcy, do 30 kwietnia 2024 r.

Kadencja Rady Powiatu została wydłużona ustawą, która została przyjęta we wrześniu 2022 r. Jest to część zmian mających na celu oddzielenie dat wyborów parlamentarnych i samorządowych, które według kalendarza wyborczego powinny się odbyć jesienią.