Rewolucja w energetyce – Program wyborczy Koalicji Obywatelskiej

Rewolucja w energetyce – Program wyborczy Koalicji Obywatelskiej

Program wyborczy Koalicji Obywatelskiej (KO) zakłada wprowadzenie zmian w systemie rozliczania przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz złagodzenie przepisów dotyczących elektrowni wiatrowych. Projekt zyskał dużą uwagę, ale czy te zmiany są realne? Wygląda na to, że nie jest to jedynie puste obietnice.

W ramach swojego programu, Koalicja Obywatelska przedstawiła listę 100 propozycji, które zamierza wprowadzić w ciągu pierwszych 100 dni rządzenia, jeśli wygra wybory. Duża część z tych propozycji dotyczy reform w dziedzinie energii odnawialnej. Wśród tych propozycji znajduje się plan przywrócenia korzystniejszego dla prosumentów systemu rozliczeń, tzw. net-meteringu, który obowiązywał w Polsce do marca 2022 roku. Obecnie właściciele instalacji fotowoltaicznych są rozliczani według systemu net-billing, co oznacza, że sprzedają nadwyżkę energii po cenach hurtowych, które są zdecydowanie niższe od cen detalicznych. Koalicja Obywatelska chce przywrócenia poprzedniego systemu, który według wielu był bardziej korzystny dla producentów nadwyżki energii.

Zmiana systemu rozliczeń jest ściśle związana z unijnymi przepisami dotyczącymi rynku energii elektrycznej. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nakłada na uczestników rynku energii obowiązek ponoszenia opłat sieciowych. Jednak z drugiej strony, inni przepisy unijne umożliwiają prosumentom otrzymanie wynagrodzenia zgodnego z wartością rynkową energii, co jest możliwe poprzez net-billing. Dlatego obecny rząd próbuje zachęcić właścicieli instalacji fotowoltaicznych do przejścia na ten system przy pomocy programu Mój Prąd 5.0, który oferuje dofinansowanie zakupu magazynów energii, systemów zarządzania energią, pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

Koalicja Obywatelska planuje również złagodzenie przepisów dotyczących elektrowni wiatrowych. Obecnie minimalna odległość wiatraków od budynków mieszkalnych wynosi 700 metrów. Branża energetyczna i samorządowcy domagają się zmniejszenia tej odległości do 500 metrów, co umożliwiłoby realizację wielu zaplanowanych inwestycji w elektrownie wiatrowe.

Projekt Koalicji Obywatelskiej staje się coraz bardziej realny, a jeśli partia przejmie władzę, zamierza wprowadzić te zmiany w ciągu 100 dni. Rewolucja w energetyce jest możliwa i może przynieść pozytywne efekty dla prosumentów oraz branży energii odnawialnej w Polsce.