Strażacy z Wieliczki mają nową komendę.

Strażacy z Wieliczki mają nową komendę.

Kompleks obiektów związanych z bezpieczeństwem powstaje w Wieliczce przy ul. Powstania Styczniowego. W poniedziałek, 18 września otwarto tam siedzibę Komendy Straży Pożarnej oraz pogotowia. Obie instytucje zostaną połączone, co ma przyczynić się do lepszej koordynacji działań ratowniczych.

Nowy kompleks będzie pełnił funkcję głównej siedziby strażaków z Wieliczki. Budynek został wyposażony w nowoczesne zaplecze techniczne, a także pomieszczenia administracyjne i szkoleniowe. Projekt zakłada również dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Ponadto, w kompleksie znajdzie się także siedziba miejscowego pogotowia. Połączenie obu instytucji ma ułatwić współpracę i skrócić czas działania w przypadku sytuacji awaryjnych.

Celem stworzenia nowej komendy i połączenia straży pożarnej z pogotowiem jest poprawa efektywności i profesjonalizmu działań ratowniczych. Dzięki temu mieszkańcy Wieliczki będą mogli liczyć na jeszcze skuteczniejszą pomoc w sytuacjach kryzysowych.