Niższe ceny prądu w 2023 roku

Niższe ceny prądu w 2023 roku

Jedna z faktur za prąd, którą otrzymasz do końca tego roku, będzie niższa o ponad 120 zł. To efekt rozporządzenia ministerstwa klimatu, które narzuca sprzedawcom energii obniżki rachunków w ramach wyrównania za cały 2023 rok.

Wtorek 19 września to moment, kiedy w życie wchodzą przepisy noweli rozporządzenia ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ten sposób zmusza sprzedawców energii elektrycznej, aby w swoich rozliczeniach uwzględnili 12-procentową obniżkę rachunków za energię w całym 2023 roku.

W odpowiedzi na kryzys energetyczny i wojnę wywołaną przez Rosję na działania osłonowe dla obywateli w latach 2022-2023 wydamy w sumie blisko 100 mld zł. Rozporządzenie ws. dodatkowej obniżki cen to dodatkowe zabezpieczenie osłonowe przed rosnącymi kosztami energii elektrycznej dla polskich rodzin. Zmiany pozytywnie wpłyną także na kształtowanie polityki konsumenckiej przez przedsiębiorstwa energetyczne.

Szefowa resortu klimatu dodaje, że wartość rachunków dla wielu gospodarstwa domowych w Polsce zostanie obniżona o 125,34 zł. Na obniżkę kwot na rachunkach mogą liczyć ci odbiorcy, którzy spełnią przynajmniej jeden z wymienionych poniżej warunków: są prosumentami energii odnawialnej, zmniejszyli o 5 proc. zużycia w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023, zweryfikowali i potwierdzili poprawność swoich danych, wyraził zgody na pewne zasady komunikacji z przedsiębiorstwem energetycznym.

Możliwe jest także złożenie oświadczenia o tym, że jest się tzw. odbiorcą uprawnionym do zamrożonych cen w ramach wyższego niż podstawowy limitu zużycia. Ważne jest to, że skorzystanie z obniżki nie wymaga dodatkowych wniosków i zaświadczeń. Obniżkę na rachunku sprzedawca naliczy automatycznie.

Rozporządzenie zakłada, że w przypadku spełnienia przynajmniej jednego z wymienionych warunków, rozliczenie obniżki ma nastąpić „bez zbędnej zwłoki”. Ministerstwo podaje, że ma to nastąpić nie później niż na ostatniej fakturze za 2023 r.

Rozporządzenie przewiduje, że jeśli odbiorca nie spełnia żadnego z powyższych warunków, naliczona w 2023 r. obniżka zostanie skorygowana w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 r., nie później jednak niż do 31 grudnia 2024 r. Resort klimatu ma już gotowy projekt ustawy, który obejmowałby mechanizmy wsparcia odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła w przyszłym roku.