Zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy

Zmiany w ustawie dotyczącej renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy

Zgodnie z nowymi przepisami, renta rodzinna dla wdowców lub wdów wynosi teraz 7600 złotych. Jest to świadczenie przyznawane osobom, które straciły małżonka i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej po jego śmierci. Pomysłodawcy zmian w ustawie mają na celu zapewnienie starszym osobom większego wyboru i lepszych możliwości.

Projekt ustawy został już przedstawiony Sejmowi i obecnie znajduje się w procesie legislacyjnym. Zmiana w ustawie ma na celu poprawę sytuacji finansowej osób, które mają trudności z samodzielnym utrzymaniem się w okresie wysokiej inflacji. Z nowych rozwiązań mogłoby skorzystać 1,3 – 1,5 mln emerytów, którzy cierpią z powodu inflacji, a waloryzowane emerytury nie są w stanie im pomóc w trudnych sytuacjach finansowych.

Renta wdowia nie będzie mogła przekroczyć trzykrotności miesięcznej kwoty średniej emerytury wypłacanej przez ZUS. Wdowa lub wdowiec będą mogli zachować swoje świadczenie oraz otrzymać dodatkowe 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub małżonce. Alternatywnie, mogą pobierać całą rentę rodzinną oraz 50 procent swojego świadczenia.

Osoby, które mają prawo do renty rodzinnej oraz emerytury lub renty z różnych instytucji, mogą wybrać bardziej korzystne dla siebie świadczenie oraz 50 proc. tego świadczenia, z którego zrezygnują.

Aktualnie po śmierci małżonka lub małżonki nie można odziedziczyć emerytury. Można jedynie zdecydować, czy pozostaje się przy swoim świadczeniu lub otrzymuje się 85 procent emerytury męża lub żony. Jest to tzw. renta rodzinna.

Renta wdowia to temat poruszany w Sejmie przez OPZZ oraz Lewicę, które wspólnie zaangażowały się w zbieranie podpisów pod projektem ustawy.