Na co wraca VAT od stycznia 2023?

Na co wraca VAT od stycznia 2023?

Od stycznia 2023 roku w Polsce zostaną wprowadzone zmiany w systemie podatku od wartości dodanej (VAT). Nowe przepisy mają na celu uproszczenie i usprawnienie procesu rozliczania VAT, a także zwiększenie dochodów budżetu państwa. W tym artykule omówimy główne zmiany, jakie wprowadza nowa ustawa VAT oraz ich potencjalne konsekwencje dla przedsiębiorców i konsumentów.

1. Obniżenie stawki VAT dla niektórych branż

Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza nowa ustawa VAT, jest obniżenie stawki podatku dla niektórych branż. Dotychczasowa stawka VAT wynosząca 23% zostanie zmniejszona do 22%. Dotyczy to m.in. branży spożywczej, farmaceutycznej oraz usług medycznych. Obniżenie stawki VAT ma na celu zmniejszenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców i przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskich firm na rynku międzynarodowym.

2. Wprowadzenie tzw. split payment

Kolejną istotną zmianą jest wprowadzenie tzw. split payment, czyli podzielonej płatności. Polega ona na tym, że nabywca towaru lub usługi dokonuje płatności na podzielone konto bankowe dostawcy. Kwota odpowiadająca VAT zostaje zablokowana na specjalnym rachunku VAT i może być wykorzystana jedynie do zapłaty podatku. Split payment ma na celu ograniczenie oszustw podatkowych oraz zwiększenie kontroli nad rozliczaniem VAT. Przedsiębiorcy będą musieli dostosować swoje systemy płatności do nowych przepisów, co może wiązać się z pewnymi kosztami i trudnościami technicznymi.

3. Rozszerzenie obowiązku stosowania kas rejestrujących

Nowa ustawa VAT wprowadza również rozszerzenie obowiązku stosowania kas rejestrujących. Dotychczas obowiązek ten dotyczył jedynie niektórych branż, takich jak gastronomia czy usługi fryzjerskie. Od stycznia 2023 roku kasę rejestrującą będą musieli posiadać również przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż detaliczną. Rozszerzenie obowiązku ma na celu ograniczenie szarej strefy i poprawę kontroli nad rozliczaniem VAT. Przedsiębiorcy będą musieli ponieść koszty zakupu i instalacji kas rejestrujących, co może wpłynąć na ich budżet.

4. Konsekwencje dla przedsiębiorców i konsumentów

Nowe przepisy dotyczące VAT mogą mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne konsekwencje dla przedsiębiorców i konsumentów. Obniżenie stawki VAT dla niektórych branż może przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskich firm i obniżenia cen dla konsumentów. Jednak

Na co wraca VAT od stycznia 2023?

Dodaj komentarz