„MRiPS i Minister Marlena Maląg wzmacniają politykę społeczną od przemocy domowej po rozwój stref inwestycyjnych”.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej podpisało porozumienie z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, które wzmocni finansowo działania koordynowane przez MRiPS. Minister Marlena Maląg uczestniczyła w otwarciu nowych placówek medycznych oraz spotkań z ambasadorkami m.in. Wielkiej Brytanii, Słowacji i Kuby. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, a Prezydent Andrzej Duda –

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: gov.pl/web/rodzina/inne

„MRiPS i Minister Marlena Maląg wzmacniają politykę społeczną od przemocy domowej po rozwój stref inwestycyjnych”.

Dodaj komentarz