Kto przekazuje sprawozdanie do KAS?

Kto przekazuje sprawozdanie do KAS?

W Polsce, każda firma, niezależnie od swojej wielkości i rodzaju działalności, ma obowiązek składania sprawozdań finansowych do Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Sprawozdania te są niezbędne do prawidłowego rozliczenia podatkowego i monitorowania działalności gospodarczej. W tym artykule omówimy, kto jest odpowiedzialny za przekazywanie tych sprawozdań do KAS.

1. Podatnicy VAT

Jedną z grup podatników, którzy są zobowiązani do przekazywania sprawozdań do KAS, są podatnicy VAT. Są to firmy, które prowadzą działalność gospodarczą i są zarejestrowane jako podatnicy VAT. Przekazywanie sprawozdań VAT jest obowiązkowe i odbywa się na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Podatnicy VAT mają obowiązek składać miesięczne lub kwartalne deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, w zależności od wielkości swojej działalności. Deklaracje te zawierają informacje o sprzedaży, zakupach, podatku należnym i podatku naliczonym. Przekazywanie tych deklaracji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

2. Podatnicy CIT

Inną grupą podatników, którzy muszą przekazywać sprawozdania do KAS, są podatnicy CIT (podatek dochodowy od osób prawnych). Przekazywanie sprawozdań CIT jest obowiązkowe dla spółek prawa handlowego, spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Podatnicy CIT mają obowiązek składać roczne sprawozdania finansowe, które zawierają informacje o przychodach, kosztach, zyskach i stratach. Sprawozdania te muszą być zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) lub Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR). Przekazywanie sprawozdań CIT odbywa się również elektronicznie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje.

3. Podatnicy PIT

Podatnicy PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) również mają obowiązek przekazywania sprawozdań do KAS. Jednak w przypadku osób fizycznych, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, sprawozdania te są składane w formie rocznego zeznania podatkowego.

Roczne zeznanie podatkowe PIT-36 lub PIT-36L zawiera informacje o przychodach, kosztach, ulgach podatkowych i innych dochodach. Podatnicy PIT muszą również uwzględnić dochody z innych źródeł, takich jak wynajem nieruchomości lub dochody z kapitałów pieniężnych. Przekazywanie zeznań PIT odbywa się elektronicznie za pośrednictwem systemu e-D

Kto przekazuje sprawozdanie do KAS?

Dodaj komentarz