Kto podlega pod CIT?

Kto podlega pod CIT?

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) jest jednym z najważniejszych podatków w Polsce. Dotyczy on przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych, które osiągają dochody z prowadzonej działalności. W tym artykule omówimy, kto podlega pod CIT i jakie są związane z tym konsekwencje.

Podmioty podlegające CIT

Podstawowym podmiotem podlegającym CIT są spółki kapitałowe, takie jak spółki akcyjne (SA) i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.). Jednakże, CIT obejmuje również inne podmioty, takie jak:

 • Spółki komandytowo-akcyjne (SKA)
 • Spółki jawne (S.j.)
 • Spółki partnerskie (Sp.p.)
 • Spółki cywilne (Sp.c.)
 • Stowarzyszenia i fundacje, jeśli prowadzą działalność gospodarczą
 • Organizacje pozarządowe, jeśli prowadzą działalność gospodarczą

W praktyce oznacza to, że większość podmiotów gospodarczych w Polsce podlega CIT.

Wyłączenia

Niemniej jednak, istnieją pewne wyłączenia od CIT. Niektóre podmioty są zwolnione z tego podatku ze względu na swoją specyficzną działalność. Przykłady takich wyłączeń to:

 • Organizacje pożytku publicznego (OPP), które nie prowadzą działalności gospodarczej
 • Podmioty prowadzące działalność rolniczą, które korzystają z ryczałtu ewidencjonowanego
 • Podmioty prowadzące działalność w zakresie nauki, kultury, sztuki, sportu lub ochrony zdrowia, które nie osiągają z tego tytułu dochodów

Warto zauważyć, że niektóre podmioty mogą być zwolnione z CIT na podstawie umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Stawki podatku

Obecnie w Polsce obowiązują dwie stawki podatku dochodowego od osób prawnych:

 • Stawka ogólna: 19%
 • Stawka preferencyjna dla małych podmiotów: 9%

Stawka preferencyjna dotyczy podmiotów, których przychody nie przekraczają określonego limitu. W 2021 roku limit ten wynosi 2 miliony euro.

Konsekwencje podlegania CIT

Podleganie CIT wiąże się z pewnymi konsekwencjami dla podmiotów gospodarczych. Oto kilka z nich:

 • Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości i sporządzania rocznych sprawozdań finansowych
 • Ob
  Kto podlega pod CIT?

Dodaj komentarz