Kto nie musi składać sprawozdania do kas?

Kto nie musi składać sprawozdania do kas?

W Polsce prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kas fiskalnych jest obowiązkowe dla wielu przedsiębiorców. Jednak istnieją pewne grupy osób, które są zwolnione z tego obowiązku. W tym artykule omówimy, kto nie musi składać sprawozdania do kas fiskalnych i jakie są związane z tym konsekwencje.

1. Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Pierwszą grupą osób, które nie muszą składać sprawozdania do kas fiskalnych, są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Oznacza to, że jeśli nie jesteś zarejestrowany jako przedsiębiorca i nie prowadzisz działalności zarobkowej, nie musisz posiadać kasy fiskalnej.

Przykładem osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej może być student, który zarabia na studiach jako kelner w restauracji. Jeśli nie jest on zarejestrowany jako przedsiębiorca, nie musi składać sprawozdania do kasy fiskalnej.

2. Przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu

Kolejną grupą osób zwolnionych z obowiązku składania sprawozdania do kas fiskalnych są przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu. Ryczałt jest uproszczonym systemem opodatkowania, w którym podatek jest obliczany na podstawie przychodów, a nie kosztów.

Przedsiębiorcy korzystający z ryczałtu nie muszą posiadać kasy fiskalnej, jeśli ich roczne przychody nie przekraczają określonej kwoty. W 2021 roku limit ten wynosi 250 000 zł.

Przykładem przedsiębiorcy korzystającego z ryczałtu może być właściciel małej restauracji, który osiąga roczne przychody poniżej 250 000 zł. Jeśli jego przychody nie przekraczają tego limitu, nie musi składać sprawozdania do kasy fiskalnej.

3. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż internetową

Kolejną grupą osób zwolnionych z obowiązku składania sprawozdania do kas fiskalnych są przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż internetową. W przypadku sprzedaży przez internet, obowiązek posiadania kasy fiskalnej nie występuje, jeśli spełnione są określone warunki.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej w przypadku sprzedaży internetowej jest m.in. prowadzenie sprzedaży na odległość, czyli bez bezpośredniego kontaktu z klientem. Ponadto, roczne przychody z tego rodzaju sprzedaży nie mogą przekraczać 20 000 zł.

Przykładem przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż internetową, który nie musi składać sprawozdania do

Kto nie musi składać sprawozdania do kas?

Dodaj komentarz