Kto może zbierać 1%?

Kto może zbierać 1%?

W Polsce istnieje wiele możliwości wsparcia organizacji charytatywnych i non-profit. Jednym z najpopularniejszych sposobów jest przekazanie 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji. Jednakże, nie każdy może zbierać te środki. W tym artykule omówimy, kto ma prawo do korzystania z tej formy wsparcia i jakie są związane z tym zasady.

Kto może zbierać 1%?

Według polskiego prawa, tylko organizacje pożytku publicznego (OPP) mają prawo do zbierania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. OPP to organizacje, które spełniają określone kryteria i są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Mogą to być zarówno organizacje charytatywne, jak i organizacje zajmujące się kulturą, nauką, ochroną środowiska, sportem i innymi dziedzinami.

Aby uzyskać status OPP, organizacja musi spełnić następujące warunki:

  • Musi mieć cel statutowy zgodny z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Musi prowadzić działalność pożytku publicznego przez co najmniej 2 lata.
  • Musi posiadać odpowiednie dokumenty i statut.
  • Musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jakie są korzyści dla organizacji zbierających 1%?

Organizacje zbierające 1% podatku dochodowego mają wiele korzyści. Przede wszystkim, jest to znaczne źródło finansowania, które może być wykorzystane na realizację celów statutowych organizacji. Dzięki temu, organizacje mogą prowadzić swoje działania, wspierać potrzebujących i realizować projekty społeczne.

Ponadto, organizacje zbierające 1% zyskują większą widoczność i zaufanie społeczne. Ludzie, którzy przekazują swoje 1% na rzecz danej organizacji, często stają się jej sympatykami i ambasadorami. To z kolei może przyciągnąć nowych darczyńców i wolontariuszy.

Jak przekazać 1% swojego podatku?

Aby przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji, należy wypełnić odpowiednią rubrykę w zeznaniu podatkowym. W formularzu PIT należy wpisać numer KRS wybranej organizacji oraz kwotę, jaką chcemy przekazać. Należy pamiętać, że przekazanie 1% nie wpływa na nasze zobowiązanie podatkowe – to jest dodatkowa kwota, która zostanie przekazana z naszego podatku dochodowego.

Przykład:

  • Organizacja XYZ ma numer KRS 123456789.
  • W formularzu PIT wpisujemy numer KRS 123456789 i kwotę 1000 zł.
  • W efekcie, 100
    Kto może zbierać 1%?

Dodaj komentarz