Kto może być fundatorem fundacji?

Kto może być fundatorem fundacji?

W Polsce, fundacje są jednym z najpopularniejszych sposobów realizacji celów społecznych. Fundacje mogą być założone przez różne osoby i instytucje, ale nie każdy może być fundatorem fundacji. W tym artykule omówimy, kto może być fundatorem fundacji i jakie są wymagania związane z tą rolą.

Osoba fizyczna jako fundator fundacji

Jednym z najczęstszych typów fundatorów fundacji są osoby fizyczne. Osoba fizyczna może założyć fundację, jeśli spełnia określone wymagania. Oto kilka przykładów:

 • Osoba fizyczna musi być pełnoletnia.
 • Musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Musi posiadać odpowiednie środki finansowe na utrzymanie fundacji.

Przykładem osoby fizycznej, która założyła fundację, jest Jan Kowalski, który jest znanym przedsiębiorcą w branży technologicznej. Jan Kowalski zdecydował się założyć fundację, aby wspierać młodych przedsiębiorców w rozwoju ich startupów. Dzięki swoim środkom finansowym i doświadczeniu, Jan Kowalski był w stanie założyć fundację, która teraz pomaga wielu młodym przedsiębiorcom.

Osoba prawna jako fundator fundacji

Osoba prawna, tak jak osoba fizyczna, może również być fundatorem fundacji. W przypadku osób prawnych, istnieją jednak pewne dodatkowe wymagania. Oto kilka przykładów:

 • Osoba prawna musi być zarejestrowana w odpowiednim rejestrze, na przykład Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • Musi posiadać odpowiednie środki finansowe na utrzymanie fundacji.
 • Musi mieć określony cel społeczny, który będzie realizowany przez fundację.

Przykładem osoby prawnej, która założyła fundację, jest firma XYZ, która jest jednym z największych producentów żywności w Polsce. Firma XYZ zdecydowała się założyć fundację, aby wspierać lokalne społeczności poprzez inicjatywy związane z edukacją i zdrowiem. Dzięki swoim zasobom finansowym i zasięgowi, firma XYZ może wpływać na pozytywne zmiany w społecznościach, w których działa.

Instytucje publiczne jako fundatorzy fundacji

Instytucje publiczne, takie jak samorządy lokalne, mogą również być fundatorami fundacji. W przypadku instytucji publicznych, istnieją jednak pewne ograniczenia i wymagania. Oto kilka przykładów:

 • Instytucja publiczna musi mieć uchwałę lub decyzję organu uprawnionego do jej wydania, która zezwala na założenie fundacji.
 • Musi posiadać odpowiednie środki finansowe na utrzymanie fundacji.
 • <

  Kto może być fundatorem fundacji?

Dodaj komentarz