Kto ma status OPP?

Kto ma status OPP?

W Polsce organizacje pożytku publicznego (OPP) odgrywają ważną rolę w społeczeństwie. Mają one status szczególny, który daje im pewne przywileje i uprawnienia. W tym artykule dowiesz się, kto może uzyskać status OPP i jakie korzyści z tego wynikają.

Definicja OPP

Organizacje pożytku publicznego to organizacje non-profit, których celem jest realizacja działań o charakterze społecznym, charytatywnym, edukacyjnym, kulturalnym, naukowym, ochrony zdrowia lub ochrony środowiska. Mają one status szczególny, który jest przyznawany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Kto może uzyskać status OPP?

Aby uzyskać status OPP, organizacja musi spełniać określone kryteria. Oto niektóre z najważniejszych wymagań:

  • Organizacja musi być zarejestrowana jako stowarzyszenie, fundacja lub inna forma prawnie uznana.
  • Jej statut musi zawierać cele zgodne z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  • Organizacja musi prowadzić działalność pożytku publicznego przez co najmniej 2 lata.
  • Musi posiadać odpowiednie dokumenty finansowe i sprawozdania.
  • Jej działalność nie może być sprzeczna z prawem.

Po spełnieniu tych wymagań organizacja może złożyć wniosek o nadanie statusu OPP. Decyzję w tej sprawie podejmuje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Korzyści z posiadania statusu OPP

Organizacje posiadające status OPP mają wiele korzyści. Oto niektóre z najważniejszych:

  • Zwolnienie z niektórych podatków – OPP są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych oraz niektórych innych podatków, co pozwala im zaoszczędzić znaczną sumę pieniędzy.
  • Możliwość ubiegania się o dotacje – organizacje OPP mogą ubiegać się o dotacje z różnych źródeł, takich jak fundusze unijne, fundacje czy programy rządowe. Dzięki temu mogą pozyskać dodatkowe środki na realizację swoich celów.
  • Większe zaufanie społeczne – posiadanie statusu OPP daje organizacji większe zaufanie społeczne. Ludzie częściej wspierają finansowo i wolontariacko organizacje, które mają status OPP, ponieważ wiedzą, że ich pieniądze i czas zostaną dobrze wykorzystane.
  • Możliwość prowadzenia zbiórek publicznych – organizacje OPP mają prawo prowadzić zbiórki publiczne, co jest ważnym źródłem finansowania ich działań.

Przykład organizacji z statusu OPP

Jednym z przykładów organizacji posiadających status OPP jest Fundacja „

Kto ma status OPP?

Dodaj komentarz