Kształcenie kadry dla energetyki jądrowej – szansa na przygotowanie wysokiej klasy specjalistów

Kształcenie kadry dla energetyki jądrowej – szansa na przygotowanie wysokiej klasy specjalistów

🖊️ Kształcenie kadry dla energetyki jądrowej to główne założenia listu intencyjnego podpisanego przez Ministra Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, prezesa zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek oraz sześciu rektorów uczelni technicznych.

👩‍🏫 Głównym celem podpisanego listu jest opracowanie programu kształcenia na kierunku energetyka jądrowa oraz organizacja i uruchomienie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim na tym kierunku od roku 2023/2024.

🌍 Świat i rynek pracy zmieniają się, dlatego celem Ministerstwo Edukacji i Nauki jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą podejmowali różnorodne wyzwania zawodowe związane m. in. z rozwojem technologicznym i elastycznie reagowali na potrzeby firm oraz pracodawców.

➡️ Szczegóły: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/ksztalcenie-kadry-dla-energetyki-jadrowej–podpisanie-listu-intencyjnego

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: facebook.com/NaukaEdukacja

Posted in Bez kategorii

Dodaj komentarz