„Kluczowe aspekty nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego i uczenia się przez całe życie”.

„Kluczowe aspekty nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego i uczenia się przez całe życie”.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności KPO jest planem rozwojowym, który ma na celu odbudowanie i wzmocnienie odporności społeczno-gospodarczej Polski po pandemii COVID-19 poprzez reformy i inwestycje. Przedmiotowe przedsięwzięcia mają zapewnić szybszy powrót do normalności oraz lepsze przygotowanie nas na ewentualne kolejne sytuacje kryzysowe.

#Krajowy Plan Odbudowy #KPO #Odporność Społeczno-Gospodarcza #COVID-19 #Reformy i Inwestycje #Normalność #Kryzysowe Sytuacje #Nowoczesne Kształcenie Zawodowe #Szkolnictwo Wyższe Uczenie się Przez Całe Życie

Tekst pierwotny: funduszeeuropejskie.gov.pl/rss/nabory-wnioskow/

Posted in Bez kategorii

Dodaj komentarz