„Kluczowe aspekty 2.1 Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”.

„Kluczowe aspekty 2.1 Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”.

Wezwanie do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 2 Rozwój cyfrowy. Celem jest rozwijanie społeczeństwa informacyjnego poprzez realizację projektów poza konkursem. Wsparcie finansowe obejmuje m.in. dostosowanie infrastruktury technicznej i usług teleinformatycznych oraz tworzenie nowoczesnych usług cyfrowych na rynku lokalnym. Oferta skierowana jest do podmiotów publiczny

#wezwanie #wniosek #tryb pozakonkursowy #Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 #Oś Priorytetowa 2 Rozwój cyfrowy #społeczeństwo informacyjne #projekty poza konkursem #finansowe wsparcie #dostosowanie infrastruktury technicznej i usług teleinformatycznych #tworzenie nowoczesnych usług cyfrowych na rynku lokalnym #podmioty publiczne #Klucz

Tekst pierwotny: funduszeeuropejskie.gov.pl/rss/nabory-wnioskow/

Posted in Bez kategorii

Dodaj komentarz