Naprawa kładki nad zalewem Bagry w Płaszowie

Naprawa kładki nad zalewem Bagry w Płaszowie

Dzięki porozumieniu podpisanemu między Zarządem Dróg Miasta Krakowa, PKP PLK oraz PKP SA, kładka nad torami kolejowymi prowadząca nad zalew Bagry w Płaszowie zostanie naprawiona. Porozumienie dotyczyło użytkowania obszaru pod kładką, a jego celem jest poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności tego obiektu.

W ramach naprawy, schody na kładce zostaną wyposażone w specjalne szyny, które ułatwią wprowadzanie i sprowadzanie roweru z obiektu. Ponadto, planowane jest naprawienie stopni oraz doświetlenie całej kładki.

Następnym krokiem modernizacji będzie wykonanie projektu budowlanego oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Po tym procesie, planowane jest wybudowanie wind, które ułatwią dostęp do kładki osób o ograniczonej mobilności.

Naprawa kładki nad zalewem Bagry ma na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu korzystających z niej mieszkańców i turystów. To ważne przedsięwzięcie, które ułatwi codzienne przemieszczanie się pieszych i rowerzystów, a także zachęci do aktywności fizycznej oraz korzystania z terenów rekreacyjnych w okolicy zalewu.

Cały proces modernizacji będzie poprzedzony staranną analizą i planowaniem, aby zapewnić jak najwyższą jakość i zgodność z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.