Trzynaste Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej odbywa się w Krakowie

Trzynaste Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej odbywa się w Krakowie

Od 13 do 19 września odbywa się w naszym mieście kluczowe dla społeczności luterańskiej całego świata Trzynaste Zgromadzenie Ogólne. Gospodarzem wydarzenia jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce. Komitet organizacyjny wspiera krakowska parafia ewangelicka.

Zgromadzenie Ogólne jest główną władzą Światowej Federacji Luterańskiej i jej najwyższym organem decyzyjnym. Zgromadzenie odbywa się rzadko – jedynie raz na sześć lat – co dodaje wyjątkowości krakowskiej edycji wydarzenia.

Warto również podkreślić, że będzie to dopiero drugie Zgromadzenie Ogólne ŚFL w Europie Środkowo-Wschodniej, pierwsze odbyło się w 1984 r. w Budapeszcie. Hasło przewodnie wrześniowego zgromadzenia „Jedno Ciało, Jeden Duch, Jedna Nadzieja” nawiązuje do fragmentu z listu do Efezjan.

Refleksja nad hasłem przenika trzy wymiary spotkania, którymi są: wspólne świętowanie wspólnoty luterańskiej, wzajemne wzbogacanie się oraz wspólne podejmowanie decyzji formalnych dotyczących działań ŚFL.

Formalny charakter prac zgromadzenia sprawia, że znaczna część wydarzeń zorganizowanych w ramach krakowskiego zjazdu jest zamknięta dla zewnętrznych uczestników. Jednak towarzyszący wydarzeniom program przygotowany przez krakowską parafię, której siedziba mieści się przy ul. Grodzkiej, jest w pełni dostępny dla krakowian.

Program towarzyszący obejmuje różne wydarzenia, takie jak nabożeństwo w kościele św. Marcina, debaty na temat roli religii w sferze publicznej oraz relatywizmu moralnego i koncert z przesłaniem.

Trzynaste Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie jest wyjątkową okazją do spotkania i dyskusji dla społeczności luterańskiej z całego świata.