Jakie są koszty założenia fundacji?

Jakie są koszty założenia fundacji?

Założenie fundacji jest ważnym krokiem dla osób i organizacji, które chcą angażować się w działalność charytatywną i społeczną. Jednak przed rozpoczęciem tego procesu, warto zrozumieć, jakie są koszty związane z założeniem fundacji. W tym artykule omówimy różne aspekty finansowe związane z zakładaniem fundacji w Polsce.

Rejestracja fundacji

Pierwszym krokiem w założeniu fundacji jest rejestracja w odpowiednim rejestrze, którym w Polsce jest Krajowy Rejestr Sądowy (KRS). Rejestracja fundacji wymaga złożenia odpowiednich dokumentów i opłacenia opłat sądowych. Koszt rejestracji fundacji w KRS wynosi obecnie około 600 złotych.

Opłaty notarialne

Podczas zakładania fundacji konieczne jest również sporządzenie aktu notarialnego. Opłaty notarialne różnią się w zależności od wartości majątku fundacji. Przykładowo, jeśli wartość majątku fundacji wynosi 100 000 złotych, opłata notarialna może wynosić około 1 000 złotych. W przypadku większych fundacji, opłaty notarialne mogą być wyższe.

Koszty doradztwa prawno-podatkowego

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania fundacji i uniknięcia problemów prawnych i podatkowych, warto skorzystać z usług doradcy prawno-podatkowego. Koszty takiego doradztwa mogą się różnić w zależności od zakresu usług i doświadczenia doradcy. Przykładowo, koszt jednorazowej konsultacji może wynosić od 500 do 2000 złotych, a koszt kompleksowego doradztwa może sięgnąć nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Koszty księgowe i audyt

Fundacje są zobowiązane do prowadzenia księgowości i regularnego przeprowadzania audytów. Koszty związane z usługami księgowymi i audytorskimi mogą się różnić w zależności od rozmiaru fundacji i skomplikowania jej działalności. Przykładowo, koszt prowadzenia księgowości dla małej fundacji może wynosić około 500 złotych miesięcznie, podczas gdy dla większych fundacji może to być kilka tysięcy złotych miesięcznie.

Koszty administracyjne

Do kosztów założenia fundacji należy również doliczyć koszty administracyjne, takie jak opłaty za wynajem biura, zakup sprzętu biurowego, opłaty za usługi telekomunikacyjne itp. Koszty te mogą się różnić w zależności od lokalizacji i potrzeb fundacji.

Podatki i opłaty

Fundacje są zobowiązane do płacenia podatków i opłat, takich jak podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) i opłata skarbowa. Wysokość tych opłat zależy od dochodów i aktywności fundacji. Pr

Jakie są koszty założenia fundacji?

Dodaj komentarz