Jakie formalności należy załatwić przed powrotem do Polski? INFOGRAFIKA

Jakie formalności należy załatwić przed powrotem do Polski? INFOGRAFIKA

Przed powrotem do Polski cudzoziemcy, posiadacze Karty Polaka, muszą ubiegać się o polskie obywatelstwo po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały w Polsce. Holenderski zasiłek dla bezrobotnych WW-uitkering jest przyznawany tylko w określonych warunkach. Dowód osobisty i paszport to dokumenty potwierdzające posiadanie polskiego obywatelstwa oraz tożsamość osób. Przed rozpoczęciem biznesu warto szukać dotacji na otw

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: powroty.gov.pl/twoj-powrot

Posted in Bez kategorii

Dodaj komentarz