Jakie dokumenty do OPP?

Jakie dokumenty do OPP?

Jakie dokumenty do OPP?

Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) to instytucje, które działają na rzecz dobra społecznego i mają na celu realizację różnych projektów i programów. Aby uzyskać status OPP, organizacje muszą spełnić określone wymagania i dostarczyć odpowiednie dokumenty. W tym artykule omówimy, jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania statusu OPP.

1. Statut organizacji

Pierwszym i najważniejszym dokumentem, który należy dostarczyć, jest statut organizacji. Statut powinien zawierać informacje o celach i działalności organizacji, strukturze zarządzania, zasadach członkostwa oraz sposobie finansowania. Statut musi być zgodny z obowiązującym prawem i spełniać określone wymagania.

2. Rejestracja organizacji

Organizacja musi być zarejestrowana jako stowarzyszenie, fundacja lub inna forma prawna, aby ubiegać się o status OPP. W zależności od kraju, w którym działa organizacja, mogą obowiązywać różne przepisy dotyczące rejestracji. W Polsce, na przykład, organizacje muszą być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Dokumenty finansowe

Organizacje ubiegające się o status OPP muszą dostarczyć dokumenty finansowe, które potwierdzają ich stabilność finansową i przejrzystość działań. Przykładowe dokumenty finansowe, które mogą być wymagane, to:

 • Roczne sprawozdania finansowe
 • Bilanse
 • Raporty z audytu finansowego
 • Informacje o źródłach finansowania

4. Dokumenty potwierdzające działalność organizacji

Aby uzyskać status OPP, organizacja musi dostarczyć dokumenty potwierdzające swoją działalność. Przykładowe dokumenty, które mogą być wymagane, to:

 • Protokoły z zebrania zarządu
 • Umowy o współpracy z innymi organizacjami
 • Referencje od partnerów lub beneficjentów
 • Plan działalności na najbliższe lata

5. Dokumenty dotyczące beneficjentów

Organizacje OPP muszą dostarczyć dokumenty potwierdzające, że ich działalność jest skierowana na rzecz konkretnych grup społecznych lub beneficjentów. Przykładowe dokumenty, które mogą być wymagane, to:

 • Umowy o współpracy z instytucjami publicznymi
 • Referencje od beneficjentów
 • Raporty z realizacji projektów
 • Ankiety lub badania dotyczące potrzeb społecznych

Podsumowanie

Uzyskanie statusu OPP

Jakie dokumenty do OPP?

Dodaj komentarz