Jaki procent podatku na organizację pożytku publicznego?

Jaki procent podatku na organizację pożytku publicznego?

Organizacje pożytku publicznego (OPP) odgrywają kluczową rolę w społeczeństwie, angażując się w różnorodne działania mające na celu poprawę jakości życia i wsparcie potrzebujących. Aby móc funkcjonować i realizować swoje cele, organizacje te często korzystają z różnych źródeł finansowania, w tym zdarza się, że otrzymują wsparcie od państwa w postaci zwolnień podatkowych. W Polsce, OPP mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego, który wiąże się z pewnymi przywilejami, w tym preferencyjnym traktowaniem podatkowym. W tym artykule przyjrzymy się jaki procent podatku przypada na organizację pożytku publicznego w Polsce.

Status organizacji pożytku publicznego

Organizacje pożytku publicznego w Polsce mogą ubiegać się o status OPP, który jest przyznawany przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Aby otrzymać ten status, organizacja musi spełniać określone kryteria, takie jak prowadzenie działalności pożytku publicznego, niezależność od osób prywatnych, a także przeznaczanie swoich zasobów na cele statutowe. Po uzyskaniu statusu OPP, organizacja może skorzystać z różnych ulg podatkowych.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jednym z podatków, od których organizacje pożytku publicznego mogą być zwolnione, jest podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Zgodnie z polskim prawem, OPP mogą być zwolnione z CIT, jeśli spełniają określone warunki. Jednym z takich warunków jest prowadzenie działalności pożytku publicznego, która jest zgodna z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ponadto, organizacja musi przeznaczać co najmniej 70% swoich dochodów na cele statutowe.

W praktyce, organizacje pożytku publicznego, które spełniają te warunki, są zwolnione z CIT i nie muszą płacić tego podatku. Jest to istotne wsparcie finansowe dla OPP, które mogą przeznaczyć więcej środków na realizację swoich celów statutowych.

Podatek od darowizn

Kolejnym podatkiem, który jest istotny dla organizacji pożytku publicznego, jest podatek od darowizn. W Polsce, osoby fizyczne mogą przekazywać darowizny na cele pożytku publicznego i odliczać je od swojego podatku dochodowego. W przypadku OPP, które posiadają status organizacji pożytku publicznego, darowizny przekazane na ich rzecz są zwolnione z podatku od darowizn.

Dzięki temu zwolnieniu, organizacje pożytku publicznego mogą zachęcać osoby do przekazywania darowizn na ich rzecz, co stanowi ważne źródło finansowania. Przykładem takiej organizacji jest Fundacja Wielka

Jaki procent podatku na organizację pożytku publicznego?

Dodaj komentarz