Jaka kara grozi za nierozliczenie się z podatku?

Jaka kara grozi za nierozliczenie się z podatku?

Podatki są nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego państwa. W Polsce obowiązek rozliczenia się z podatku dotyczy zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Nierozliczenie się z podatku może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. W tym artykule omówimy, jakie kary grożą za nierozliczenie się z podatku w Polsce.

Kary administracyjne

Nierozliczenie się z podatku jest uznawane za naruszenie przepisów podatkowych i podlega karze administracyjnej. W zależności od rodzaju podatku, wysokość kary może się różnić. Przykładowe kary administracyjne za nierozliczenie się z podatku to:

 • Kara pieniężna – może wynosić od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy złotych, w zależności od wysokości zaległości podatkowej.
 • Kara grzywny – może być nałożona na osobę fizyczną lub przedsiębiorcę i wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.
 • Kara nagany – może być stosowana w przypadku powtarzających się naruszeń przepisów podatkowych.

Kary karno-skarbowe

W przypadku poważniejszych naruszeń przepisów podatkowych, nierozliczenie się z podatku może prowadzić do postępowania karno-skarbowego. Kara karno-skarbowa jest surowsza niż kara administracyjna i może obejmować:

 • Karę grzywny – jej wysokość zależy od wysokości zaległości podatkowej i może wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych.
 • Karę pozbawienia wolności – w przypadku szczególnie poważnych przestępstw podatkowych, sąd może orzec karę pozbawienia wolności.
 • Konfiskatę mienia – sąd może zdecydować o konfiskacie mienia, które zostało uzyskane w wyniku przestępstwa podatkowego.

Przykłady kar za nierozliczenie się z podatku

Aby lepiej zrozumieć konsekwencje nierozliczenia się z podatku, warto przyjrzeć się kilku przykładom kar, które zostały nałożone w Polsce:

 • W 2019 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał przedsiębiorcę na karę 2 lat pozbawienia wolności za unikanie płacenia podatków VAT. Dodatkowo, sąd orzekł konfiskatę mienia o wartości ponad 2 milionów złotych.
 • W 2020 roku Urząd Skarbowy nałożył karę w wysokości 50 tysięcy złotych na osobę fizyczną, która nie rozliczyła się z podatku dochodowego przez kilka lat.
 • W 2021 roku Sąd Rejonowy w Krakowie orzekł karę grzywny w wysokości 30 tysięcy złotych na przedsię
  Jaka kara grozi za nierozliczenie się z podatku?

Dodaj komentarz