Zatrudnimy osobę ds. dotacji związanych z ochroną zwierząt w Warszawie

Zatrudnimy osobę ds. dotacji związanych z ochroną zwierząt w Warszawie

Zakład Opieki nad Zwierzętami w m.st. Warszawa poszukuje osoby do pracy związanej z udzielaniem i rozliczaniem dotacji mających na celu ochronę i zapobieganie bezdomności zwierząt.

Wymagania dotyczące kandydatów obejmują:
– wykształcenie wyższe I lub II stopnia z zakresu zarządzania, kierunków ekonomicznych, finansów publicznych, finansów i rachunkowości, ochrony środowiska, zoologii, zootechniki, weterynarii czy biologii,
– minimum 3-letni staż pracy,
– powyżej 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów, udzielania i rozliczania dotacji, ochrony środowiska i zwierząt.

Osoby zainteresowane mogą znaleźć ogłoszenie o numerze UM/6789/2023/OŚ/EFI na stronie e-Rekrutacje. Zachęcamy do aplikowania i dołączenia do naszego zespołu.

Praca polegać będzie na zarządzaniu dotacjami związanymi z ochroną i zapobieganiem bezdomności zwierząt. Osoba zatrudniona będzie miała za zadanie udzielanie oraz rozliczanie dotacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami. Wiedza z zakresu finansów, ochrony środowiska oraz zwierząt będzie niezbędna do wykonywania tych obowiązków.

Jako instytucja odpowiedzialna za opiekę nad zwierzętami, Zakład Opieki nad Zwierzętami w m.st. Warszawie wprowadza różnorodne programy mające na celu ochronę i zapobieganie bezdomności zwierząt. Dotacje są ważnym źródłem finansowania tych programów. Osoba zatrudniona na stanowisku ds. dotacji będzie miała kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego zarządzania tymi środkami finansowymi.