Program wyborczy Koalicji Obywatelskiej: zmiany w energetyce odnawialnej

Program wyborczy Koalicji Obywatelskiej: zmiany w energetyce odnawialnej

Program wyborczy Koalicji Obywatelskiej zakłada przywrócenie poprzedniego systemu rozliczania przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych, który był bardziej korzystny dla prosumentów. Obecnie obowiązujący system net-billing powoduje niższe zarobki dla właścicieli instalacji, ponieważ sprzedają nadwyżkę energii po cenach hurtowych. Koalicja Obywatelska chce powrotu do net-meteringu, gdzie nadwyżka prądu była sprzedawana po cenie detalicznej.

Do marca 2022 roku w Polsce obowiązywał system rozliczeń net-meteringu, który został zmieniony zgodnie z unijnymi przepisami. Właściciele nowych instalacji fotowoltaicznych sprzedają teraz energię po cenach hurtowych, co wiąże się z mniejszymi zarobkami. Koalicja Obywatelska proponuje przywrócenie starego systemu rozliczeń.

Koalicja Obywatelska chce również złagodzenia przepisów dotyczących elektrowni wiatrowych. Obecnie minimalna odległość wiatraków od budynków mieszkalnych wynosi 700 metrów, a Koalicja Obywatelska chce zmniejszenia tej odległości do 500 metrów. Zmiana ta ma umożliwić realizację wielu planowanych inwestycji w lądowe elektrownie wiatrowe.

Rząd próbuje zachęcić właścicieli instalacji fotowoltaicznych do przejścia na system net-billing poprzez program Mój prąd 5.0, który oferuje dofinansowanie zakupu magazynów energii, systemów zarządzania energią, pomp ciepła i kolektorów słonecznych.

Koalicja Obywatelska obiecuje wprowadzenie proponowanych zmian w ciągu pierwszych 100 dni swojego rządzenia, jeśli wygra wybory.

Source: https://www.i.pl/artykul-czy-koalicja-obywatelska-zrealizuje-swoje-obietnice-w-zakresie-energetyki-9567117772520032