E-bankowość, Zakupy Online i Korzystanie z Urządzeń Mobilnych – Wymagania Dostępności Cyfrowej dla Podmiotów Publicznych oraz Jak Samodzielnie Badać Dostępność Cyfrową i Nie Dać się Oszukać?

Aby zapewnić ochronę w cyberprzestrzeni, należy stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa i procedury. Należy również umożliwić dostęp do treści dla osób starszych lub niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im odpowiedniego wsparcia technicznego. Administracja publiczna powinna także budować pozytywne relacje ze swoimi interesariuszami oraz otoczeniem społecznym, aby móc skutecznie realizować swoje cele i misję.

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: gov.pl/web/baza-wiedzy

E-bankowość, Zakupy Online i Korzystanie z Urządzeń Mobilnych – Wymagania Dostępności Cyfrowej dla Podmiotów Publicznych oraz Jak Samodzielnie Badać Dostępność Cyfrową i Nie Dać się Oszukać?

Dodaj komentarz