Czy można stracić status OPP?

Czy można stracić status OPP?

Organizacje Pożytku Publicznego (OPP) odgrywają kluczową rolę w społeczeństwie, angażując się w różnorodne działania charytatywne, społeczne i edukacyjne. Status OPP jest przyznawany przez Ministerstwo Finansów w Polsce i daje organizacjom pewne przywileje, takie jak zwolnienie z niektórych podatków i możliwość pozyskiwania darowizn od podatników. Jednakże, istnieją pewne warunki, które muszą być spełnione, aby utrzymać ten status. W tym artykule przyjrzymy się, czy można stracić status OPP i jakie są tego konsekwencje.

Warunki utrzymania statusu OPP

Aby utrzymać status OPP, organizacja musi spełniać pewne wymogi określone przez Ministerstwo Finansów. Oto kilka kluczowych warunków, które muszą być spełnione:

 • Organizacja musi prowadzić działalność pożytku publicznego, która jest zgodna z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Organizacja musi regularnie składać sprawozdania finansowe i merytoryczne do Ministerstwa Finansów.
 • Organizacja nie może prowadzić działalności zarobkowej jako głównej formy działalności.
 • Organizacja musi przeznaczać co najmniej 70% swoich dochodów na cele statutowe.
 • Organizacja musi być transparentna i udostępniać informacje o swojej działalności publicznie.

Przyczyny utraty statusu OPP

Istnieje kilka przyczyn, które mogą doprowadzić do utraty statusu OPP. Oto niektóre z najczęstszych:

 • Nieprawidłowe składanie sprawozdań finansowych i merytorycznych – jeśli organizacja nie przestrzega terminów składania sprawozdań lub nie dostarcza wymaganych informacji, może to prowadzić do utraty statusu OPP.
 • Nieprawidłowe wykorzystywanie środków finansowych – jeśli organizacja nie przeznacza co najmniej 70% swoich dochodów na cele statutowe lub wykorzystuje środki finansowe w sposób niezgodny z przepisami, może to prowadzić do utraty statusu OPP.
 • Naruszenie przepisów prawa – jeśli organizacja łamie przepisy prawa, na przykład prowadząc działalność zarobkową jako główną formę działalności, może to prowadzić do utraty statusu OPP.

Skutki utraty statusu OPP

Utrata statusu OPP może mieć poważne konsekwencje dla organizacji. Oto kilka skutków, które mogą wystąpić:

 • Brak zwolnienia z niektórych podatków – organizacja straci przywilej zwolnienia z niektórych podatków, co może znacznie obciążyć jej budżet.
 • Trudności w pozyskiwaniu darow
  Czy można stracić status OPP?

Dodaj komentarz