Czy każdy może założyć fundację?

Czy każdy może założyć fundację?

W Polsce istnieje wiele organizacji non-profit, które działają na rzecz różnych celów społecznych. Jednym z najpopularniejszych sposobów angażowania się w działalność charytatywną jest założenie fundacji. Jednak czy każdy może założyć fundację? W tym artykule przyjrzymy się temu zagadnieniu i omówimy wymagania oraz proces zakładania fundacji w Polsce.

Definicja fundacji

Fundacja to forma organizacji non-profit, która działa na rzecz określonego celu społecznego. Jej działalność opiera się na zasadzie nieodpłatności i nieprzerwanej działalności. Fundacje mogą działać w różnych obszarach, takich jak ochrona środowiska, pomoc osobom potrzebującym, edukacja czy kultura.

Wymagania dotyczące założenia fundacji

Aby założyć fundację w Polsce, istnieje kilka wymagań, które należy spełnić:

  • Pełna zdolność do czynności prawnych – osoba zakładająca fundację musi być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
  • Statut fundacji – należy sporządzić statut fundacji, który określa cele, zasady działania oraz strukturę organizacyjną fundacji.
  • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – aby fundacja była prawnie uznana, musi zostać wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Kapitał założycielski – fundacja musi posiadać kapitał założycielski, który jest określony w statucie. Kapitał ten może pochodzić zarówno od założyciela, jak i od innych darczyńców.

Proces zakładania fundacji

Proces zakładania fundacji składa się z kilku kroków:

  1. Sporządzenie statutu – należy przygotować statut fundacji, który określa cele, zasady działania oraz strukturę organizacyjną fundacji.
  2. Podpisanie aktu notarialnego – statut fundacji musi zostać podpisany w formie aktu notarialnego.
  3. Wpłata kapitału założycielskiego – fundacja musi posiadać określony kapitał założycielski, który należy wpłacić na rachunek fundacji.
  4. Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego – po spełnieniu powyższych wymagań, należy złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.
  5. Otrzymanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, fundacja otrzymuje wpis do Krajowego Rejestru Sądowego i staje się prawnie uznana.

Przykład fundacji

Jednym z przykładów fundacji w Polsce jest Fundacja „Akogo?”. Jej celem jest pomoc osobom zaginionym oraz poszukiwanym. Fundacja prowadzi dział

Czy każdy może założyć fundację?

Dodaj komentarz