Czy fundacja musi być OPP?

Czy fundacja musi być OPP?

Fundacje są organizacjami non-profit, które mają na celu realizację określonych celów społecznych, kulturalnych, naukowych lub edukacyjnych. W Polsce, aby fundacja mogła korzystać z pewnych przywilejów, musi posiadać status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jednak czy każda fundacja musi być OPP? W tym artykule przyjrzymy się tej kwestii z różnych perspektyw.

Co to jest status OPP?

Status OPP jest przyznawany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Posiadanie tego statusu daje fundacji pewne przywileje, takie jak możliwość otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych, zwolnienie z niektórych podatków czy możliwość ubiegania się o dotacje z różnych źródeł.

Zalety posiadania statusu OPP

Posiadanie statusu OPP może przynieść wiele korzyści dla fundacji. Oto kilka z nich:

  • Możliwość otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych – to ważne źródło finansowania dla wielu fundacji. Dzięki temu fundacje mogą realizować swoje cele i prowadzić działania na rzecz społeczności.
  • Zwolnienie z niektórych podatków – fundacje OPP są zwolnione z niektórych podatków, co pozwala im zaoszczędzić pieniądze i przeznaczyć je na realizację swoich celów.
  • Możliwość ubiegania się o dotacje – fundacje OPP mają większe szanse na otrzymanie dotacji z różnych źródeł, takich jak fundusze unijne czy programy rządowe. To dodatkowe źródło finansowania, które może wesprzeć działalność fundacji.

Czy każda fundacja musi być OPP?

Choć posiadanie statusu OPP ma wiele zalet, nie każda fundacja musi go posiadać. Istnieje wiele fundacji, które nie mają statusu OPP, ale nadal prowadzą ważne działania na rzecz społeczności. Oto kilka powodów, dla których fundacja może nie ubiegać się o status OPP:

  • Specyfika działalności – niektóre fundacje mogą prowadzić działalność, która nie spełnia kryteriów OPP, ale wciąż jest ważna dla społeczności. Na przykład, fundacja zajmująca się ochroną środowiska może nie spełniać wymogów OPP, ale wciąż może prowadzić kampanie edukacyjne i działania na rzecz ochrony przyrody.
  • Koszty i formalności – ubieganie się o status OPP wiąże się z pewnymi kosztami i formalnościami. Niektóre fundacje mogą nie chcieć ponosić tych dodatkowych wydatków i preferują skupienie się na realizacji swoich celów.
  • Brak potrzeby finansowania z 1% podatku – niektóre fundacje mogą mieć inne źródła finansowania i nie polegają na 1% podatku od osób
    Czy fundacja musi być OPP?

Dodaj komentarz