„Czy agregacja białek może przewidywać powstawanie chorób degeneracyjnych? – Badania wykonane na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej”.

🔍 Czy agregacja białek ma wpływ na powstawanie chorób degeneracyjnych? Badacze z Politechnika Wrocławska Wydziału Podstawowych Problemów Techniki szukają odpowiedzi.

👩‍🔬 Naukowcy chcą sprawdzić jak przewidzieć, które z białek mają tendencje do tworzenia tzw. agregatów amyloidowych i jaki wpływ mają na to ich interakcje z innymi białkami o podobnych właściwościach.

➡️ Szczegóły: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/czy-agregacja-bialek-ma-wplyw-na-powstawanie-chorob-degeneracyjnych-badacze-z-wppt-szukaja-odpowiedzi-12781.html

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: facebook.com/NaukaEdukacja

„Czy agregacja białek może przewidywać powstawanie chorób degeneracyjnych? – Badania wykonane na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej”.

Dodaj komentarz