Co to jest status OPP?

Co to jest status OPP?

Co to jest status OPP?

W Polsce, organizacje pożytku publicznego (OPP) odgrywają ważną rolę w społeczeństwie. Status OPP jest przyznawany organizacjom, które spełniają określone kryteria i działają na rzecz dobra publicznego. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, czym jest status OPP i jakie korzyści niesie ze sobą dla organizacji i społeczeństwa.

Definicja statusu OPP

Status OPP jest przyznawany przez Ministerstwo Finansów organizacjom, które prowadzą działalność pożytku publicznego. Organizacje te muszą spełniać określone wymogi, takie jak:

 • Bycie osobą prawną
 • Działanie na rzecz dobra publicznego
 • Brak rozdzielania zysków między członków
 • Posiadanie odpowiednich statutowych celów działania

Organizacje, które otrzymują status OPP, mogą korzystać z różnych ulg podatkowych i innych przywilejów, które mają na celu wspieranie ich działalności na rzecz społeczeństwa.

Korzyści dla organizacji

Posiadanie statusu OPP przynosi wiele korzyści dla organizacji. Oto kilka z nich:

 • Ulgi podatkowe: Organizacje OPP są zwolnione z niektórych podatków, takich jak podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) i podatek od nieruchomości. To pozwala organizacjom na zaoszczędzenie znacznych środków finansowych, które mogą być przeznaczone na realizację ich misji.
 • Dostęp do dotacji: Organizacje OPP mają większe szanse na otrzymanie dotacji i grantów zarówno od instytucji publicznych, jak i prywatnych. Posiadanie statusu OPP świadczy o wiarygodności i zaufaniu, co zwiększa szanse na pozyskanie finansowania.
 • Większa widoczność: Organizacje OPP są często promowane przez media i inne instytucje. To zwiększa ich widoczność i pozwala dotrzeć do większej liczby potencjalnych darczyńców i wolontariuszy.

Korzyści dla społeczeństwa

Status OPP ma również korzyści dla społeczeństwa jako całości. Oto kilka przykładów:

 • Wsparcie potrzebujących: Organizacje OPP często działają na rzecz osób potrzebujących, takich jak bezdomni, osoby starsze czy dzieci. Dzięki statusowi OPP, organizacje te mają większe możliwości finansowe i logistyczne, aby pomagać tym, którzy najbardziej tego potrzebują.
 • Rozwój społeczności: Działalność organizacji OPP przyczynia się do rozwoju lokalnych społeczności. Mogą one prowadzić projekty edukacyjne, kulturalne, ekologiczne i wiele innych, które mają pozytywny wpływ na otoczenie.
 • Wzrost zaufania: Ist
  Co to jest status OPP?

Dodaj komentarz