BIS ogłasza zatwierdzenie globalnego standardu ostrożnościowego w zakresie ekspozycji banków na kryptowaluty oraz program prac Komitetu na lata 20232024

BIS ogłasza zatwierdzenie globalnego standardu ostrożnościowego w zakresie ekspozycji banków na kryptowaluty oraz program prac Komitetu na lata 20232024

Bank Rozrachunków Międzynarodowych BIS opublikował 16 grudnia 2022 r. notatkę prasową, w której poinformował o zatwierdzeniu globalnego standardu ostrożnościowego dotyczącego ekspozycji banków na kryptowaluty. Standard ma zostać wdrożony do 1 stycznia 2025 r., a jego celem jest stworzenie solidnych i rozważnych ram regulacyjnych dla innowacji odpowiedzialnych finansowo. Komitet Bazylejski będzie monitorować skutki tego standardu oraz program prac Komit

#Bank Rozrachunków Międzynarodowych BIS #Komitet Bazylejski #globalny standard ostrożnościowy #ekspozycja banków na kryptowaluty #innowacje odpowiedzialne finansowo #program prac KomitBIS 2023-2024

Tekst pierwotny: fintech.gov.pl/pl/komunikaty/303-aktualnosci-artykuly/1270-uknf-przypomina-o-zasadach-dzialalnosci-gield-i-kantorow-kryptowalut-w-polsce-i-ostrzega-o-ryzykach

Posted in Bez kategorii

Dodaj komentarz