„EUNB opublikował plan działania na rzecz zrównoważonych finansów i ESG – The EBA Roadmap on Sustainable Finance”.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego EUNB opublikował plan działania, w którym przedstawił swoje podejście i cele dotyczące zrównoważonych finansów oraz ryzyka środowiskowego, społecznego i związanego z zarządzaniem ESG. Plan ma na celu skoordynowaną realizację mandatu EUNB w tym obszarze w okresie najbliższych 3 lat. Klucowe cele to m.in. przejrzystość informacji o ESG, uwzględnianie czynnikó

#Europejski Urząd Nadzoru Bankowego #EUNB #zrównoważone finansowanie #ESG #plan działania EBA Roadmap na rzecz zrównoważonych finansów #przejrzystość informacji o ESG #uwzględnianie czynników ESG w decyzjach inwestycyjnych i kredytowych

Tekst pierwotny: fintech.gov.pl/pl/komunikaty/303-aktualnosci-artykuly/1270-uknf-przypomina-o-zasadach-dzialalnosci-gield-i-kantorow-kryptowalut-w-polsce-i-ostrzega-o-ryzykach

Dodaj komentarz