„EBA publikuje Wytyczne dotyczące rozwiązań zdalnego onboardingu klientów dla instytucji finansowych i kredytowych”.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował Wytyczne odnośnie rozwiązań wykorzystywanych w ramach zdalnego onboardingu klientów. Mają one na celu ustalenie, jak instytucje kredytowe i finansowe powinny postępować przy przyjmowaniu nowych klientów, aby było to zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Wytyczne wejdą w życie 6 miesięcy po ich opublikowaniu we ws

#Europejski Urząd Nadzoru Bankowego #EBA #Wytyczne dotyczące rozwiązań zdalnego onboardingu klientów #instytucje finansowe i kredytowe #unijne przepisy ochrony danych #pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu

Tekst pierwotny: fintech.gov.pl/pl/komunikaty/303-aktualnosci-artykuly/1270-uknf-przypomina-o-zasadach-dzialalnosci-gield-i-kantorow-kryptowalut-w-polsce-i-ostrzega-o-ryzykach

Dodaj komentarz