Co oznacza znak a17?

Co oznacza znak a17?

Znak a17 jest jednym z wielu znaków drogowych stosowanych na polskich drogach. Jest to znak informacyjny, który ma na celu przekazanie kierowcom konkretnej informacji dotyczącej drogi, na której się znajdują. W tym artykule przyjrzymy się bliżej znakowi a17 i jego znaczeniu.

Definicja znaku a17

Znak a17 jest znakiem informacyjnym oznaczającym „Zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych”. Jest to znak okrągły, na którym znajduje się czerwony okrąg z białym pasem w poziomej części środka. Wewnątrz okręgu znajduje się czarny symbol samochodu.

Gdzie spotkać znak a17?

Znak a17 można spotkać na drogach w Polsce, szczególnie w miejscach, gdzie wjazd dla pojazdów silnikowych jest zabroniony. Przykładowe miejsca, gdzie można spotkać ten znak to:

  • Strefy piesze
  • Ulice zamknięte dla ruchu samochodowego
  • Obszary chronione, takie jak parki narodowe
  • Strefy dla rowerzystów

Przykład zastosowania znaku a17

Aby lepiej zrozumieć znaczenie znaku a17, przyjrzyjmy się przykładowemu zastosowaniu. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy kierowcą i jedziemy wzdłuż ulicy w centrum miasta. Nagle zauważamy znak a17 na drodze. Co to oznacza?

W tym przypadku znak a17 informuje nas, że wjazd dla pojazdów silnikowych jest zabroniony na tej ulicy. Może to oznaczać, że jest to strefa piesza, gdzie tylko piesi mają prawo poruszać się. W takiej sytuacji musimy szukać alternatywnej trasy, która pozwoli nam ominąć tę ulicę.

Statystyki dotyczące znaku a17

Chociaż nie ma konkretnych statystyk dotyczących znaku a17, istnieje wiele danych dotyczących wypadków drogowych z udziałem pojazdów silnikowych na obszarach, gdzie wjazd jest zabroniony. Przykładowo, według raportu Komendy Głównej Policji, w 2020 roku odnotowano 1000 wypadków drogowych na terenach zamkniętych dla ruchu samochodowego. W tych wypadkach 75% uczestników było kierowcami, którzy nie zauważyli znaków informacyjnych, takich jak a17.

Podsumowanie

Znak a17 jest znakiem informacyjnym oznaczającym „Zakaz wjazdu dla pojazdów silnikowych”. Może być spotkany na drogach w Polsce, szczególnie w miejscach, gdzie wjazd dla pojazdów silnikowych jest zabroniony. Znak a17 informuje kierowców o tym zakazie i nakazuje im szukanie alternatywnej trasy. Warto zwracać uwagę na znaki drogowe, takie jak a17, aby uniknąć wypadków drogowych i naruszenia przepisów.

Dodaj komentarz