„ASIC Wszczyna Postępowanie Przeciwko Finder Wallet Pty Ltd. za Nielegalne Świadczenie Usług Finansowych i Niedostateczne Ujawnianie Ryzyka Produktu Finder Earn”.

ASIC wszczął postępowanie karne przeciwko Finder Wallet Pty Ltd., spółce zależnej Finder.com, za oferowanie produktu finansowego bez licencji oraz nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących ujawniania informacji o produktach i projektowania dystrybucji. Produkt ten – Finder Earn – polegał na inwestycji w stablecoin denominowany w dolarach australijskich TAUD i deklarował roczny zwrot z inwestycji do 6,01. ASIC twierdzi, że był to skrypt dłużny i móg

#ASIC #postępowanie karne #Finder Wallet Pty Ltd #Findercom #produkt finansowy #licencja #ujawnianie informacji o produktach i projektowania dystrybucji #Finder Earn #stablecoin denominowany w dolarach australijskich TAUD #skrypt dłużny

Tekst pierwotny: fintech.gov.pl/pl/komunikaty/303-aktualnosci-artykuly/1270-uknf-przypomina-o-zasadach-dzialalnosci-gield-i-kantorow-kryptowalut-w-polsce-i-ostrzega-o-ryzykach

Dodaj komentarz