Program Stypendialny UEP dla Studentów z …

Program Stypendialny UEP dla Studentów z …

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu UEP oferuje program stypendialny dla studentów pochodzących z małych miejscowości. Program ten umożliwia im otrzymanie finansowej pomocy na sfinansowanie kosztów edukacji, a także możliwość skorzystania z dodatkowych usług i wsparcia. Stypendium obejmuje również bezpłatne zajęcia sportowe oraz inne aktywności społeczne i kulturalne. Celem tego programu jest wspieranie studentów UEP pochodz

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: ue.poznan.pl/pl/aktualnosci,c16/aktualnosci,c15

Dodaj komentarz