„Minister Marlena Maląg – wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz nowe programy rządowe dla rodzin”.

„Minister Marlena Maląg – wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz nowe programy rządowe dla rodzin”.

Minister Marlena Maląg w ramach polityki rządu wobec osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, wręczyła promesy na budowę Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych w miejscowościach Koźmin Wielkopolski, Leszno, Kaliszu, Węgrzce Wielkie i Górka. Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego otrzymały także program Granty PPGR Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoj

#Minister Marlena Maląg #polityka rządu wobec osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów #Centra Opiekuńczo-Mieszkalne Koźmin Wielkopolski #Leszno #Kalisz #Węgrzce Wielkie i Górka #Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie programu Granty PPGR #wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR

Źródło obrazka: Link
Tekst pierwotny: gov.pl/web/rodzina/aktualnosci-osoby-niepelnosprawne

Dodaj komentarz