„Kompleksowe Szkolenie Stacjonarne w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, Konkurencyjności Projektów Unijnych i Robot Budowlanych na terenie Województwa Mazowieckiego”.

„Kompleksowe Szkolenie Stacjonarne w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, Konkurencyjności Projektów Unijnych i Robot Budowlanych na terenie Województwa Mazowieckiego”.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programoacutew Unijnych zaprasza na bezpłatne szkolenie stacjonarne, ktoacuterego celem jest wsparcie beneficjentoacutew Regionalnego Programu Wojewoacutedztwa Mazowieckiego 2014-2020 w zakresie Prawa Zamoacutewień Publicznych w projektach. Szkolenia mają na celu pomoc uczestnikom w zrozumieniu i stosowaniu przepisów dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

#Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych #Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2014-2020 #Prawo Zamówień Publicznych #Postępowanie o Udzielenie Zamówienia Publicznego #Kompleksowe Szkolenie Stacjonarne #Konkurencyjność Projektów Unijnych #Roboty Budowlane

Tekst pierwotny: .funduszeeuropejskie.gov.pl/rss/szkolenia-i-konferencje/

Dodaj komentarz