Historia sportu w Legionowie

Historia sportu w Legionowie

Po powstaniu w Legionowie w 1951 r. Zakładów Przemysłu Odzieżowego (później przekształconych w Zakłady Sprzętu Technicznego i Turystycznego Aviotex) oraz działającego przy nich 26. Przedstawicielstwa Wojskowego ściągnięto do miasta grupę utalentowanych skoczków doświadczalnych będących pionierami polskiego sportu spadochronowego. Skoczkowie projektowali